Vereniging

correspondentieadres: CV de Marktzotten, Nieuwe Haven 2, 2801 EH Gouda
Algemeen email-adres:  bestuur@marktzotten.nl;  (Een mail aan dit adres wordt aan alle bestuursleden doorgezonden)
Bankrelatie: Postbank, gironummer NL86 INGB 00031 58 247                              t.n.v. penn. k.v. de Marktzotten te Gouda.

image2-1

_______________________________________________________________________________________Voorzitter (voorzitter@marktzotten.nl)
Richard Marchand

Secretaris  (secretaris@marktzotten.nl)
Hans de Korte    0182-583992

Penningmeester  (penningmeester@marktzotten.nl)
Rob Rabelink    0182-571583

Algemeen lid  (tessa@marktzotten.nl)
Tessa van Dam

Algemeen lid  (josta@marktzotten.nl)
Josta Korevaar